606 716 020
general terms and conditions

Pravidla při využívání tréninkových ploch v Jezdeckém centru Královický Dvůr.

1.Uživatel je povinen dodržovat časový harmonogram rezervačního systému!

2.Uživatel je povinen v případě nevyužití zarezervované plochy, učinit storno rezervace, nebo informovat zodpovědnou osobu!

3.Uživatel je povinen okamžitě nahlásit poškození jak skokového materiálu, tak ostatního vybavení na plochách!

4.Uživatel je povinen dodržovat pořádek jak na plochách, tak v přilehlých prostorách! (uklízet po své koni bobky)

5.Uživatel je povinen v případě použití skokového materiálu ho po skončení uklidit zpět na místo určené!

6.Uživatel je povinen dodržovat jízdárenská pravidla (potkáváme se levou rukou, rychlejší chod má přednost, krokujeme od stěny ) dbá na bezpečnost a je ohleduplný k ostatním jezdcům.

7. Po 14 hodině nelze udělat rezervaci na plochy pouze pro jednoho koně.

8. V areálu je zákaz volně pobíhajících psů!

9.Platba za plochy se prování v restauraci.

8.Vstup na jezdecké plochy bez rezervace provedené v rezervačním systému je ZAKÁZÁNO

9. Za nedodržení pokynů může provozovatel vyžadovat finanční pokutu ve výši 500 Kč

V případě dotazů se obracejte na pana Sojku tel.: 737380200

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Tým Královického dvora